از پوسته بزرگ آموزش آنلاین عصر آگاهی رونمایی شد ...
0
3000780180
Bastanshenasii

مقدمه ای بر باستان شناسی

500 هزار تومان
02:00ساعت
40
Ravanshenasi01

مهارت های گفتگو (ارتباط مؤثر)

200000 تومان
02:00ساعت
50
صصصصص

وبینار منِ معمار

رایگان
ثبت شده
WhatsApp Image 2021-09-22 at 10.00.52 AM

دوره آنلاین برنامه ریزی

120000 تومان
03:00ساعت
۲۲۲۲۲

دوگانه آموزشی ( Word و Power Point )

224000 تومان
03:30ساعت
20